Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät ja työnjako

KAJDno-2017-1038

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Osana uuden tarkastuslautakunnan perehdyttämistä on tilintarkastaja laatinut tiivistelmän kunnan tilintarkastuksen sääntelystä ja ohjauksesta sekä tilintarkastajan tehtävistä, asemasta ja vastuusta. Sen lisäksi on kuvattu tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja kaupunginvaltuuston väliset roolit tilintarkastuksessa.

Tiivistelmä on jaettu lautakunnan jäsenille oheisliitteenä. Tilintarkastaja esittelee asian kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa tilintarkastaja Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät ja työnjaon tiedoksi sekä huomioon otettavaksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §