Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä toimialojen ja liikelaitosten talouden ja toiminnan seurantavastuut

KAJDno-2017-1038

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lauta- ja johtokuntien esityslistat sekä julkiset viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilla kohdasta: kaupunki ja hallinto -> päätöksenteko -> esityslistat ja pöyätäkirjat. 

Esityslistat julkaistaan pääsääntöisesti sitä mukaa kuin ne valmistuvat, mutta viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina. Toimielinten tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla pääsääntöisesti kokousta seuraavana perjantaina. 

Kajaanin kaupungin toimielimet

kaupunginhallitus ja sen jaostot (elinkeino-, työllisyys-, konserni- sekä osallisuus- ja hyvinvointijaosto)

lautakunnat:

sivistyslautakunta

ympäristötekninen lautakunta ja ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto

pelastuslautakunta (2021-2022)

Vuolijoen aluelautakunta

johtokunnat:

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta sekä

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 7100212 tai sähköposti muodossa: etunimi.h.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta päättää Kajaanin kaupungin toimialojen sekä liikelaitosten ja toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen seurantavastuut.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §