Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Varhaiskasvatus -tulosalueen arviointitapaaminen 2020

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2020 on varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus -tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen on kutsuttu lautakunnan arviointitapaamiseen.

Talousarvion 2020  mukaan varhaiskasvatusta järjestetään pääosin omana toimintana päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Yksityisiä palvelun järjestäjiä tuetaan palvelusetelillä. Lisäksi varhaiskasvatus järjestää perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyössä perusopetuksen tulosalueen, eri yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Kajaanissa on 18 kunnallista ja 12 yksityistä päiväkotia. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on noin 30 %.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus on ollut 1.8.2020 alkaen aikaisemman 1:8 sijaan 1:7, ja lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettu. Joitakin varhaiskasvatuksen palveluja rahoitetaan hankerahoituksella.

Varhaiskasvatuksen palvelulinjaukset

  • tuetaan vanhemmuutta ja kasvatetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • kehitetään digitalisaatiota ja parannetaan päiväkotien langattomia verkkoyhteyksiä

Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään säännöllisesti, niiden tulokset julkistetaan asiakasperheille ja niiden perusteella kehitetään varhaiskasvatusta jatkuvasti. Varhaiskasvatuksessa edistetään kestävää kehitystä ja ekologisuutta.

Riskit muun muassa:

Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus heikkenee edelleen.

Varhaiskasvatuksen avustajamäärää on vähennetty -5 htv:tä vuonna 2020 taloudellisista syistä. Riskinä on, etteivät lapset saa tarvittavaa tukea ajoissa.

Ote sivistystoimialan talousarviosta v. 2020 on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Lisätietoja asiasta antaa varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa I Kemppainen, puh. 044 7101720 tai sähköposti muodossa: etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin,että Sirpa Kemppainen poistui kokouksesta klo 17.16.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.