Tarkastuslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Sivistystoimialan arviointitapaaminen

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2020 on sivistystoimiala. Vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen.

Sivistystoimiala vastaa

  • varhaiskasvatuksesta
  • perusopetuksesta
  • nuorisopalveluista
  • kansalaisopisto-opetuksesta
  • musiikkiopisto-opetuksesta
  • kirjastopalveluista
  • kulttuuripalveluista

Talousarvion 2020 mukaan toimiala tukee kajaanilaisten tasapainoista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä elinikäistä oppimista ja luovaa itsensä toteuttamista.

Ote sivistystoimialan talousarviosta v. 2020 on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina. Sivistystoimialan palvelulinjaksissa on sanottu muun muassa, että "laaditaan sivistystoimialan palvelurakenteita,- verkostoa sekä palveluja määrittävä ja kustannustasoa laskeva talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2020-2022 osana laajempaa kaupungin kokonaissäästöohjelmaa. Sopeuttamisohjelman vuotta 2020 koskevat päätökset tehdään valtuuston linjauksen mukaisesti kevään 2020 aikana ja suunnitelmavuosien toimenpiteet kunkin vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä".

Sivistysjohtaja johtaa kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tulosaluetta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen, puh. 044 7100611 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Päivi Rissanen saapui kokoukseen klo 17.17 ja poistui klo 18.21.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.