Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun,​ jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat,​ antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 27.4.2021 sähköisenä kokouslinkkinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät olleet paikalla, oli kokoukselle valittava tilapäinen puheenjohtaja. 

Leena Törrö Kyösti Klemetin kannattamana esitti, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen Sari Kyllönen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Leena Törrön ehdotuksen. 

Lautakunta totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §