Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus vuodelta 2020

KAJDno-2021-231

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 6.4.2021 arviointikertomuksen 2020 laadintaohjeet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 3.5.2021 pidettävässä kokouksessa. 

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Merkittiin, että varajäsen Mikko Romppainen ei osallistunut Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n arviointiin (palvelussuhdejäävi).

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa ylimääräisessä kokouksessaan 10.5.2021.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §