Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-547

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Vahvistusilmoitus tilintarkastajalle tilikaudesta 2017/19.4.2018 (KAJDno-2018-341)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.