Tarkastuslautakunta, kokous 3.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Arviointikertomus vuodelta 2017

KAJDno-2018-36

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 15.2.2018 arviointikertomuksen 2017 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen kohdat 1.1 - 1.3 sekä jatkaa Kajaanin kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden arviointia tilikaudelta 2017.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että arviointityötä jaetaan seuraavasti:

Leenä Törrö: Kaukametsän opisto, Kainuun museo ja taidemuseo

Pasi Arffman:kunnallistekniikka ja liikunta -tulosalue , katujen kunnossapito

Kyösti Klemetti: Kajaanin Vesi -liikelaitos

Sari Kyllönen: KOY Kajaanin Pietari ja Kajaanin Amk  Oy

Ari Toppinen: konsernihallinto

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Merkittiin, että Kyösti Klemetti poistui kokouksesta klo 19.05 tämän asian käsittelyn aikana.

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laadintaa ja päätti jatkaa sitä 3.5.2018 kokouksessaan.

 

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen seuraavassa 17.5.2018 pidettävässä kokouksessaan.