Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vastuullisen tilintarkastajan varahenkilön vaihdos (lisäpykälä)

KAJDno-2020-1063

Perustelut

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen esitti, että vastuullisen tilintarkastajan varahenkilöksi vaihdetaan JHT, HT Aki Saari.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja ehdotti, että tilintarkastajan varahenkilöksi vaihdetaan JHT, HT Aki Saari ja lautakunta vie vaihdoksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §