Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelmat 2021-2024

KAJDno-2021-862

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman vuosille 2021-2024. Tarkastussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24.1 § 15-kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh.020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman v. 2021-2024 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §