Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2024

KAJDno-2021-865

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa yleensä tilinpäätöksen käsittelyn kanssa samaan aikaan. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeelliseksi pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Lautakunnan jäsenille on jaettu edellisen valtuustokauden (2017-2020) arviointisuunnitelman toteuma oheisliitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii suunnitelman syksyn 2021 aikana.

Päätös

Lautakunta päätti kutsua seuraavan kokouksen arviointitapaamiseen maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalueen päällikön tai hänen estyneenä ollessa jonkin toisen tulosalueen päällikön.

Muilta osin lautakunta jätti arviointisuunnitelman valmisteluun.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §