Tarkastuslautakunta, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Talousjohtajan katsaus tarkastuslautakunnalle kaupunkikonsernin talouden toteumasta 1-6 2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Tarja Lempeä on pyydetty kokoukseen kertomaan Kajaanin kaupungin talouden toteumasta 1-6/2021. 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Tarja Lempeä, puh. 044 7100237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta keskustelee talouden toteumasta 1-6/2021 ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Tarja Lempeä oli kokouksessa paikalla klo 17.42 - 18.42.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §