Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Arviointitapaaminen_työllisyydenhoito

KAJDno-2019-28

Valmistelija

 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyyden hoidon toiminnan ja talouden toteuman arviointi on tarkastuslautakunnan v. 2019 yhtenä arvioinnin painopistealueena. Työllisyysjaoston esittelijä, henkilöstösihteeri Paula Tokkonen ja vs. työllisyysasiantuntija/ TYP-johtaja Milla Tikkanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen.

Kajaanin kaupungin v. 2019 talousarviossa on varattu työllisyyden hoidon toimintakuluihin 5,5 milj. euroa ja toimintatuottoihin 620 000 euroa. Henkilötyövuosia on budjetoitu kaksi (TYP-johtaja ja työhönvalmentaja). Palvelulinjaukset 2019-2022 ovat seuraavat:

Työllisyyden hoito

 • Kehitetään työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun eli TYPin toimintaa pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi.
 • Yhdistysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi jatketaan sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuudessa painotetaan mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.
 • Tuetaan osatyökykyisten ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymistä tukevaa ja työllistymistä edistävää toimintaa mm. yhdistysten kehittämishankkeiden avulla.
 • Kajaanilaisille yrityksille ja yhdistyksille myönnetään työllistämisen kuntalisää mm. nuorten työllistämiseksi.
 • Kaupungille osoitetut velvoitetyöllistetyt työllistetään. Muita työttömiä työllistetään noin 25 htv huomioimalla kaupungin maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen kuntaosuus. Lisäksi kaupunki tarjoaa työttömille työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa huomioiden etenkin nuoret.
 • Ostetaan yksityiseltä sektorilta lääkäripalveluja työttömien työkyvyn arviointia varten. Työttömien palvelutarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia tehdään yhteistyössä myös Kumppaniksi ry:n kanssa.
 • Työhönvalmentajan palveluja tarjotaan kaupungin palkkatukitöissä oleville sekä muille työttömille tarpeen ja resurssien mukaan.
 • Pilotoidaan hankinnoilla työllistämistä (kohderyhmänä nuoret) yhdessä hankinnoista vastaavien sekä toimialojen kanssa hankintojen sosiaalisia kriteereitä hyödyntäen.
 • Opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden saamista tuetaan. Kesätyösetelejä myönnetään 620 kajaanilaiselle nuorelle. Kesätyösetelin arvo nostetaan 350 euroon.

Lisätietoja asiasta antavat tarvittaessa henkilöstösihteeri Paula Tokkonen, puh. 044 710 0373 ja vs. työllisyysasiantuntija/TYP-johtaja Milla Tikkanen, puh. 044 421 4049, sähköposti molemmille muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että Paula Tokkonen ja Milla Tikkanen poistuivat kokouksesta klo 17.25.

Lautakunta merkitsi tiedoksi.