Tarkastuslautakunta, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Arviointitapaaminen_Kajaanin kaupungin tietohallinto

KAJDno-2019-28

Valmistelija

 • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan v. 2019 yhtenä arvioinnin painopistealueena on Kajaanin kaupungin tietohallinto. Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen on kutsuttu lautakuntaan kertomaan tietohallinnon v. 2019 talouden ja toiminnan toteutumisesta.

Kajaanin kaupungin v. 2019 talousarviossa on mainittu muun muassa seuraavaa:

 • Keskushallinnon organisaatiota rakennetaan tukemaan sujuvien konsernitason prosessien toteutumista.
 • Kaupunki irrottautuu Kainuun sote:n tietohallinnon palveluista 1.1.2021 mennessä.
 • Kaupungin tietohallinto organisoidaan uudelleen ja palvelut laajennetaan koskemaan kaupungin kaikkia toimialoja ja liikelaitoksia.
 • Selvitetään vuoden 2019 aikana mahdollisuus tuottaa tietohallintopalveluja muille Kainuun kunnille.
 • Luodaan Kajaanin kaupungin tiedonhallintamalli, joka sisältä prosessit, tietojärjestelmät, tietovirrat, tietosuojan ja tietoturvan. Työn kokonaisohjauksesta vastaa keskushallinto.
 • Valmistaudutaan hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen toteuttamiseen. Velvoitteena on vuonna 2022 digitaalisten palveluiden ensisijaisuus.

Valtuustoon nähden sitovana tavoitteena on

 • asiointimahdollisuus 24/7 (sähköiset asiointipalvelut) , v. 2019 tavoitteena /mittarina on, että resurssivarausjärjestelmä ja verkkomaksaminen on otettu käyttöön

Riskeistä on tunnistettu muun muassa seuraavat:

 • strategiset riskit: liittyvät kehitysprojektien onnistumiseen, toiminnan organisointiin ja prosessien kehittämiseen sekä tehostamiseen
 • toiminnalliset riskit: liittyvät henkilöstön saatavuuteen, yhteistyösopimusten toimivuuteen, osaamisvajeeseen, tietojärjestelmien toimintahäiriöihin
 • vahinkoriskejä: pitkäaikaiset poissaolot, koneiden ja laitteiden toimintahäiriöt

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen, puh. 044 710 0306 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee, merkitsee tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittiin, että tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen oli kokouksessa paikalla klo 17.26- 18.09.

Lautakunta merkitsi tiedoksi.