Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tilintarkastajan raportti Kajaanin AMK Oy:n tilikauden aikaisesta tarkastuksesta

KAJDno-2021-223

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n tilikauden aikaisesta tarkastuksesta v. 2021. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15-kohdan mukaisesti, ja se on jaettu lautakunnan jäsenille liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun raportin tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §