Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen arviointitapaaminen

KAJDno-2020-1611

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen on kutsuttu lautakunnan arviointitapaamiseen. Hänelle on jaettu etukäteen arviointilomakepohja. 

Kajaanin Mamselli -liikelaitos tuottaa ateria- ja puhtaanapitopalveluita Kajaanin kaupungille ja muille asiakasryhmille toimien tulosvastuullisesti liiketoimintaperiaatteella. Kajaanin omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti liikelaitos keskittyy Kajaanin kaupungille tuotettaviin ateria- ja puhtaanapitopalveluihin. 

Talousarvion 2021 mukaan toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat

- asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyminen

- työvoiman saatavuuden vaikeutuminen

- työn tekemisen ja opiskelin luoteen muuttuminen ja

- kuntatalouden heikko tila. 

Valtuuston asettamaksi sitovaksi tavoitteeksi on asetettu, että tilikausi on ylijäämäinen (> 0 euroa).

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100241 ja sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2021 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §