Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilinpäätöstarkastuksesta

KAJDno-2020-314

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on toimittanut 13.10.2020 päivätyn yhteenvedon Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta. Yhteenveto on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24.1 §:n 15)-kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.