Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2020-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arvointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähetti selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut selvityksensä kaupunginvaltuustolle v. 2019 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista. Selvitys on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.