Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 LISÄPYKÄLÄ: Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut vuosille 2021-2024 (lisäpykälä)

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24