Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2020

KAJDno-2018-114

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Lautakunnan jäsenille on jaettu oheisliitteenä toimikauden viimeisen arviointivuoden arviointisuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta päättää syyskauden 2020 kokousaikataulun.

Päätös

Lautakunnan kokoukset päätettiin pitää seuraavasti:

8.9.2020 klo 16.30 (tilintarkastussuunnitelma, kaupunginjohtajan katsaus),

6.10.2020 klo 16.30 (varhaiskasvatus, kulttuuri- ja nuorisopalvelut)

27.10.2020 klo 16.30 (tilintarkastajan raportti)

24.11.2020 klo 16.30 (arviointikohde päätetään myöhemmin)

8.12.2020 klo 16.30 (tilintarkastajan raportti)

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta klo 18.20.

 

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §