Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talousjohtajan katsaus v. 2020 tarkastuslautakunnalle

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Asta Tolonen on pyydetty kokoukseen kertomaan Kajaanin kaupungin talouden toteumasta 1-4/2020.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7100237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee talouden toteumasta v. 2020 ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 18.09.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §