Tarkastuslautakunta, kokous 26.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Hankintatoimen ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2020-20

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hankintatoimen sisäinen tarkastus on toteutettu v. 2018. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan johdolle ja kaupunginhallitukselle.Tarkastuksesta on laadittu toimenpideohjelma, jonka toteutumista on myös tarkastuslautakunta seurannut laatiessaan vuotta 2019 koskevaa arviointikertomusta.

Lakimies Henna Väätäinen on aloittanut tehtävässään maaliskuussa 2020. Lautakunta on kutsunut hänet esittäytymään ja kertomaan hankintatoimen ajankohtaisista asioista sekä toimenpideohjelman toteuttamisesta. Raportti jaetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokouspäivänä.

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Henna Väätäinen, puh. 0447100994 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että lakimies Henna Väätäinen saapui kokoukseen klo 16.50 ja talousjohtaja Asta Tolonen klo 17.07.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §