Tarkastuslautakunta, kokous 23.11.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 61 Ympäristöteknisen toimialan tilakeskus -tulosalueen arviointitapaaminen

KAJDno-2020-1611

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristöteknisen toimialan tilakeskus -tulosalue on tarkastuslautakunnan v. 2021 arvioinnin yhtenä painopistealueena. Toimitilapäällikkö Markku Haverinen on kutsuttu lautakunnan arviointitapaamiseen, ja hänelle on toimitettu etukäteen arviointikeskustelun lomakepohja. 

Talousarviossa vuodelle 2021 on valtuustoon nähden sitovana tavoitteena asetettu muun muassa kasvihuonepäästöjen vähentäminen energiankulutuksen hallinnan avullla. Mittariksi on valittu rakennusten ja rakennuksessa toimivien prosessien yhteenlaskettu energian kulutus. Tavoitteena vuodelle 2021 on, että energian kulutus on 1 % pienempi vuoden 2020 tasoon nähden. 

Ote vuoden 2021 talousarviosta (oheisliite).

Talousarviossa 2021 on tilakeskuksen palvelulinjauksista sanottu seuraavaa:

  • Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään pitemmällä aikavälillä keskimäärin yhdellä prosentilla vuosittain.
  • Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin olisi investoitava vähintään 6 miljoonaa euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
  • Rakennusten rakennemuutosohjelman ylläpitoa ja toteutusta sekä talouden sopeuttamisohjelman toteutusta jatketaan.
  • Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve sekä kuntoluokat, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi. Tilaohjelmaan liittyvänä uutena osana toteutetaan kaupungin tilojen käytön tehostamista selvittävä hanke yhteistyössä tilojen käyttäjätahojen kanssa (vrt. pääterveysaseman Karpalo-hanke).
  • Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen (Vilake) noin 64 000 m²:n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.
  • Edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuttamalla sopiviin kaupungin kohteisiin aurinkovoimaloita.
  • Rakentaa sähköautojen latauspisteitä sopiviin kaupungin kohteisiin piha- ja pysäköintialueiden saneerauksien yhteydessä.
  • Edistää puurakentamista uudisrakentamisessa ja sopivissa korjausrakentamisen kohteissa.

Lisätietoja asiasta antaa toimitilapäällikkö Markku Haverinen, puh. 044 7100302 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.