Tarkastuslautakunta, kokous 23.11.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 66 Tilintarkastajan muistio Koy Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2021 (lisäpykälä)

KAJDno-2021-223

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on toimittanut 11.11.2021 päivätyn muistion Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta. Muistio on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24.1 §:n 15)-kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Toni Raesalmi, toni.raesalmi@gmail.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon tiedoksi.