Tarkastuslautakunta, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kainuun museon ja Kajaanin Taidemuseon arviointitapaamiset

KAJDno-2018-201

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousarvio 2017:

Kainuun museo vastaa maakuntamuseon viranomaistehtävistä ja paikallismuseoiden ohjaamisesta Kainuun alueella. Museossa järjestetään vuosittain neljä suurta vaihtuvaa näyttelyä ja sen lisäksi pienoisnäyttelyitä. Museossakäyntejä on ollut kahden viime vuoden aikana 4000-7700 vuodessa. Kävijämäärän lisäykseen on ollut syynä pääsymaksuttomuus. Toiminta painottuu vahvasti kulttuurikasvatukseen yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Taidemuseo esittelee, tutkii ja tallentaa taidetta ja visuaalista kulttuuria. Taidemuseossa järjestetään vuosittain viisi vaihtuvaa näyttelyä, ja työn painopisteinä ovat yhteistyö ja taidekasvatus. Taidemuseo toimii säännöllisesti oppimisympäristönä kouluille, päiväkodeille ja opiskelijaryhmille. Kahden viime vuoden aikana asiakkaita on käynyt 12 000 vuodessa.

Talousarvion 2017 palvelulinjauksissa on todettu, että museoiden vapaa pääsy -kokeilu vakinaistetaan. Se on lisännyt selkeästi museoiden kävijämääriä, ja myönteiset vaikutukset ovat merkittävämmät kuin pääsylipputulot.

Kainuun museo toimii yhdessä museorakennuksessa, ja varastotiloja on Vienankadulla ja Otanmäessä. Taidemuseo toimii yhdessä museorakennuksessa, ja varastotiloja on Vienankadulla ja museorakennuksessa.

Lisätietoja asiasta antavat museonjohtaja Antti Mäkinen, puh. 044 710 0450 ja taidemuseon johtaja Pirjo Immonen, puh. 044 710 0461; sähköpostiosoite molemmille muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkittiin, että Pirjo Immonen ja Antti Mäkinen poistuivat kokoksesta klo 17.15.

Tarkastuslautakunta merkitsi saadut katsaukset tiedoksi.