Tarkastuslautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma 2018

KAJDno-2017-1034

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman 2018. Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15-kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh.020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman v. 2018 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen saapui kokoukseen klo 17.08.

Lautakunta merkitsi tilintarkastussuunnitelman tiedoksi.