Tarkastuslautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat 2018

KAJDno-2018-547

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

1. Kajaanin kaupunki on kilpailuttanut sisäisen tarkastuksen palvelut vuosille 2018-2020. Tarjouskilpailun on voittanut KPMG Oy Ab. Sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan keskimäärin 30 henkilötyöpäivää/vuosi. Hankintapäätös on tehty ajalle 1.7.2018-31.12.2019 ja sisältää optiovarauksen vuodelle 2020.

2. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2018 sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Toimintaohje jaetaan lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

3. Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 talousarvio on toteutunut 1-8/2016 oheisliitteen mukaisesti (tulostettu 15.8.2018):

Toimintatuottoja on kertynyt  2 884,32 €. Kaupungin liikelaitoksilta laskutetaan tilintarkastuspalveluista, ja tarkastuslautakunnan toimintatuotot muodostuvat näistä eristä. 

Muiden palveluiden ostoista ovat toteutuneet lakisääteinen tilintarkastus 14 757 € (30 tarkastuspäivää). Tarkastuspäivät ovat tilivuoteen 2017 kohdistuneita tarkastuksia.  Sopimuksen mukaan kaupungin ja sen liikelaitosten tilintarkastuspäiviä on  vuodessa 65.

Henkilöstökuluihin (tot. 4 833,16 €) sisältyvät lautakunnan kevään 2017 seitsemän kokouksen kustannukset. Syksylle 2018 on arviolta neljä kokousta. Asiantuntijapalveluita on ostettu 1600 eurolla, mikä pitää sisällään tarkastuslautakunnan lakisääteisen tehtävän; sidonnaisuusrekisterin pidon. Koulutuksiin on käytetty matkakuluineen noin 1500 euroa.

Toimintakate on 15.8.2018  tilanteen mukaisesti 20 235,93 €.

Lisätietoja asiasta antaa Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.