Tarkastuslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tilintarkastajan raportti 2/2017

KAJDno-2017-151

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastajan raportti on julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 15-kohdan perusteella salassa pidettävä asiakirja. Asiakirja valmistuu viikon 50 lopulla tai viikon 51 alussa, ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille niin pian kuin on mahdollista.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2017 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.