Tarkastuslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

KAJDno-2017-239

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaan vuoden 2017 painopistealueista on vielä käsittelemättä liikelaitoksista Kajaanin Vesi ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (mahdollisesti vain toinen näistä vuoden 2017 arviointikertomusta varten ja toinen myöhemmin), tytäryhtiöistä Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy sekä kulttuurilaitokset (musiikkiopisto, museot, kirjasto, kansalaisopisto, kulttuuripalvelut). Kulttuurilaitoksistakin lienee tarkoituksenmukaisinta valita vain joku/jotkut tarkemman arvioinnin kohteeksi, ja muilta osin keskitytään toiminnan ja talouden toteutumisen arviointiin vuonna 2017.

Lautakunnan tulee päättää kevätkauden 2018 työohjelma, jotta arviointikertomusta vuodelta 2017 voidaan ryhtyä valmistelemaan.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aikataulun ja mahdollisuuksien mukaan myös kevään 2018 kokousajankohdat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kevään 2018 kokoukset seuraavasti:

18.1.2018 klo 16.30: Kajaanin Vesi, tilivelvollisten määrittäminen

15.2.2018 klo 16.30: Kajaanin AMK Oy

22.3.2018 klo 16.30: museot, Kaukametsän opisto

5.4.2018 klo 16.30: tilinpäätös 2017

19.4.2018 klo 16.30: tilintarkastajan raportti, arviointikertomuksen laadinta

3.5.2018 klo 16.30: arviointikertomuksen laadinta

24.5.2018 klo 16.30: arviointikertomuksen allekirjoittaminen.