Tarkastuslautakunta, kokous 21.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari_toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaaminen

KAJDno-2017-148

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on pyytänyt toimitusjohtaja Martti Böhmin arviointitapaamiseen. Edellisessä kokouksessaan lautakunta käsitteli Kiinteistö Oy Kajaanin Pietaria koskevan tilintarkastajan vuosittaisen raportin.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin toiminta-ajatuksena on ylläpitää kohtuuhintaisia ja laadukkaita vuokra-asuntoja Kajaanissa asuville ja opiskelijoille (ks. Kajaanin kaupungin talousarvio 2017, s. 111). Toimintaympäristön muutokseen yhtiö ilmoittaa vastaavansa laatimallaan kiinteistöstrategialla, jonka avulla sopeutetaan kiinteistökantaa markkinatilannetta vastaavaksi.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovina tavoitteina on vuonna 2017 ollut:

  • asuntojejen käyttöaste yli 90 %
  • vuokrasaatavat alle 2,3 % vuokratuotoista
  • vakaa talous: sijoitetun pääoman tuotto lainojen keskikoron suuruinen ja lainakannan hallinta on suhteessa korjausvelkaan.

Riskinä on tunnistettu työ- ja koulutuspaikkojen määrä ja siihen yhteydessä oleva asukasmäärän kehitys Kajaanissa. Henkilöstömäärä KOY Kajaanin Pietarilla on 26.

Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Martti Böhm, puh. 0500 574304 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaaninpietari.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi: