Tarkastuslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Talouskatsaus 1-6/2019

KAJDno-2019-151

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Asta Tolonen on pyydetty kokoukseen kertomaan Kajaanin kaupungin talouden toteumasta 1-6/2019.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7100237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.