Tarkastuslautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Arviointitapaaminen_rahavarojen hallinta

KAJDno-2019-28

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueen v. 2019 on rahavarojen hallinta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 sijoitustoiminnan periaatteet ja kaupunginhallitus kokouksessaan 25.6.2019 sijoitussuunnitelman vuosille 2019-2020. Asiakirjat on jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.

Kajaanin kaupungin sijoitettava varallisuus on yhteensä 105 milj. euroa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.6.2019 § 136 päättänyt käynnistää varainhoitajien kilpailutuksen.

Talousjohtaja Asta Tolonen on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi esittelemään asiaa.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7100 237 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Merkittiin, että talousjohtaja Asto Tolonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.50.