Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Arviointikertomus vuodelta 2019

KAJDno-2020-97

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 11.2.2020 arviointikertomuksen 2019 laadintaohjeet. Arviointikertomuksen runko jaetaan lautakunnan jäsenille oheisliitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan.

Päätös

Merkittiin, että tilintarkastaja Antti Kääriäinen poistui kokouksesta klo 17.43.

Lautakunta kävi keskustelun ja jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 14.4. pidettävässä kokouksessa.

 

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Päivitetty arviointikertomusluonnos toimitetaan lautakunnalle 14.4.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa 20.4.2020.

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. 

Päätös

Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa 12.5. kokouksessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §