Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tilintarkastajan raportti vuoden 2017 tilinpäätöstarkastuksesta

KAJDno-2018-282

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2017 tilinpäätöstarkastuksesta. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1. §:n 15-kohdan mukaisesti, ja se jaetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2017 koskevaa arviointikertomusta laadittaessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi raportin tiedoksi.