Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Koy Kajaanin Pietari/Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2017 tilintarkastuksesta

KAJDno-2018-282

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja on toimittanut 15.3.2018 päivätyn yhteenvedon Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tilinpäätöksen 31.12.2018 tilintarkastuksesta. Yhteenveto on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä. Tilintarkastajan raportti on JulkL:n 24 §:n 1 mom. 15)-kohdan mukaan salassa pidettävä asiakirja.

Lisätietoja asiasta antaa KHT, JHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan laatiman yhteenvedon tiedoksi sekä palaa asiaan tarvittaessa vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.