Tarkastuslautakunta, kokous 18.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kevään 2018 kokousaikataulun muuttaminen (lisäpykälä)

Päätösehdotus

Puheenjohtaja ehdotti, että 24.5.2018 pidettäväksi sovittu kokous siirrettäisiin pidettäväksi 8.5.2018 klo 16.30.

Päätös

Lautakunta hyväksyi kokousaikataulun muutoksen sekä päätti osallistua 13.4.2018 Kuopiossa järjestettävään Aluekoulutuksen järjestämään tarkastuslautakunnille tarkoitettuun koulutukseen.

Koulutukseen osallistuvat lautakunnan jäsenet Kyösti Klemettiä lukuunottamatta.