Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelma 2017 ja painopistealueet 2017-2020

KAJDno-2017-1034

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastussuunnitelman 2017 sekä painopistealueet 2017-2020. Tarkastussuunnitelma on salainen asiakirja (JulkL 24.1 § 15-kohta) ja se jaetaan lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh.020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan tilintarkastussuunnitelman vuosille 2017-2020 tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §