Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2020

KAJDno-2017-1038

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaisesti laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeelliseksi pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Lautakunnan jäsenille jaetaan edellisen valtuustokauden (2013-2016) arviointisuunnitelman toteuma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta keskustelee arviointisuunnitelman sisällöstä ja laatii suunnitelman syksyn 2017 aikana.

Päätös

Puheenjohtaja muutti päätösehdotustaan ja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §