Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Talouden toteumatilanne 1.1. - 30.6.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Eeva Suomalainen antaa katsauksen talouden toteumasta 1.1.2017 - 30.6.2017. Toteumaraportti jaetaan lautakunnan jäsenille kaupunginhallituksen 15.8.2017 kokouksen jälkeen sähköpostitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee talouden toteumaraportin 1.1. - 30.6.2017 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi talousjohtajan katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §