Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:ssä on määrätty pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintuneen käytännön mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirja on laadittu ja tarkastettu kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, ja tarkastaminen suoritetaan niin, että kaikki lautakunnan jäsenet tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan.

Mikäli kokoksen aikana ilmenisi teknisiä ongelmia niin, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, allekirjoitetaan ja tarkastetaan pöytäkirja kokousta seuraavana perjantaina.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §