Tarkastuslautakunta, kokous 17.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ja niiden seuranta

KAJDno-2017-1038

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lauta- ja johtokuntien esityslistat sekä julkiset viranhaltijapäätökset ovat luettavissa Kajaanin kaupungin verkkosivuilla kohdasta Tietoa Kajaanista - päättäjät ja päätökset - esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 1.1.2017 alkaen. Esityslistat julkaistaan pääsääntöisesti kokousta edeltävänä perjantaina. Toimielinten tarkastetut pöytäkirjat löytyvät myös verkkosivuilta. Tarvittaessa lautakunnan jäsenille on toimitettu kopiot toimielinten pöytäkirjoista tai lähetetty sähköpostilinkki esityslistan tai pöytäkirjan valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Lautakunta päättää toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen mahdollisesta toimittamisesta lautakunnan jäsenille ja siitä, miten toimielinten työskentelyn seurantavastuu jaetaan.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että lauta- ja johtokuntíen esityslistat ja pöytäkirjat toimitetaan lautakunnan jäsenille sähköpostilinkkinä.

Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §