Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Talouden toteumatilanne 1.1.-30.4.2018

KAJDno-2018-201

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Asta Tolonen antaa alustavan katsauksen talouden toteumasta 1.1. - 30.4.2018. Toteumaraportti käsitellää kaupunginhallituksessa 24.5.2018, ja toimitetaan lautakunnan jäsenille kaupunginhallituksen esityslistan julkaisemisen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 044 7100 237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.f.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että Asta Tolonen poistui kokouksesta klo 17.45.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.