Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Talouskatsaus 1-4/2017

KAJDno-2017-782

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Eeva Suomalainen on kutsuttu kokoukseen asiantuntijaksi. Hän antaa ennakkoraportin Kajaanin kaupungin taloudesta 1-4/2017.

Lopullinen aineisto jaetaan lautakunnan jäsenille kaupunginhallituksen esityslistan yhteydessä 18.5.2017.

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eeva Suomalainen, puh. 044 710 0237 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Lautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Eeva Suomalainen oli asiantuntijana paikalla klo 9.50-10.30

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §