Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta 2013–2016 on kokouksessaan 4.2.2013, § 5, päättänyt, että pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan kokouksessa niin, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia siten, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan ja allekirjoitetaan pöytäkirja kokousta seuraavana perjantaina.
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan niin, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §