Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 5 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille 11.5.2017 sähköpostitse, postitse ja sähköisenä kokouslinkkinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Tolonen, ruuperi@suomi24.fi

Lautakunta myöntää läsnäolo-oikeuden kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille sekä toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §