Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tilintarkastajan raportti KOY Kajaanin Pietarin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta 2017

KAJDno-2017-151

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tilintarkastajan raportti Kiinteistö Oy Kajaanin Pietrin tilikauden aikaista tarkastuksesta 2017 on tämän kokousasian liitteenä. Tilintarkastajan raportti on julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 15-kohdan perusteella salassa pidettävä asiakirja.

Toimitusjohtaja Martti Böhm on pyydetty arviointitapaamiseen tarkastuslautakunnan joulukuun kokoukseen 21.12.2017.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §