Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on toimikautensa alussa 17.8.2017 päättänyt, että pöytäkirja laaditaan, allekirjoitetaan ja tarkastetaan kokouksessa. Teknisten tai muiden vastaavien esteiden mahdollisesti ilmaantuessa pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina.

  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan niin, että kaikki lautakunnan jäsenet allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyi.