Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kaupunginjohtajan katsaus 2017

KAJDno-2017-148

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen on pyydetty kokoukseen kertomaan talouden ja toiminnan toteutumisesta vuonna 2017 Kajaanin kaupunkikonsernissa. Samalla pyydetään esittelemään v. 2018 talousarvioehdotusta.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §