Tarkastuslautakunta, kokous 16.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Katujen kunnossapito/arviointitapaaminen

KAJDno-2017-148

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena vuonna 2017 on katujen ja yleisten alueiden kunnossapito. Kaupungininsinööri Matti Nousiainen on pyydetty tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen, ja samalla lautakunta tutustuu konevarikon (Varastokatu 1) uudistettuihin tiloihin.

Ympäristötekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 25.10.2017 vuoden 2017 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusta (§ 89), Kajaanin katuverkon korjausvelan päivitystä (§ 90) sekä katujen ja puistojen hoidon ja ylläpidon kustannusvertailua (§ 91).

Kiinteät rakenteen ja laitteet v. 2017: kokonaiskustannukset 4.110.000 euroa, valtionavustus 164.000 euroa; netto 3.950.000 euroa.

Korjausvelkalaskelmat on laatinut Rapal Oy, ja niiden mukaan Kajaanin pääkaduilla on korjausvelkaa noin 5 milj. euroa, kokoojakaduilla noin 4 milj. euroa, tonttikaduilla 11 milj. euroa ja kevyen liikenteen väylillä 6 milj. euroa. Tämän lisäksi hulevesiverkostoissa on korjausvelkaa noin 21 milj. euroa. Kaupungin katuverkon ja hulevesiviemäreiden korjausvelka on yhteensä 48 milj. euroa. Korjausvelkaa pyritään ympärisöteknisen lautakunnan 25.10.2017 tekemän päätöksen mukaisesti pitämään hallinnassa investointiohjelmalla. Korjausvelkalaskelmien mukaan kaduille ja hulevesiverkostolle kertyy korjausvelkaa 1,4 - 1,7 % vuosittain katu- ja hulevesiverkoston arvosta laskettuna. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 2,4 milj. euroa.

Katujen ja puistojen hoidon kustannusvertailu on tehty 18 erikokoisen kaupungin kesken. Seuraavassa taulukko muutamista tunnusluvuista:

  Kajaani keskiarvo
katujen ylläpito 68 €/asukas 74 €/asukas
viheralueiden ylläpito 19 €/asukas 22 €/asukas
yleisten alueiden ylläpito 1,25 €m2 1,12 €/m2
uudelleenpäällystys 8 €/asukas 12 €/asukas
katujen talvikunnossapito 24 €/asukas 24 €/asukas

 

Matti Nousiainen esittelee Kajaanin katuverkon korjausvelkaa sekä katujen ja puistojen hoitoa ja ylläpitoa lähemmin kokouksessa. Lautakunnan jäsenille jaetaan asiaan liittyvää oheismateriaalia.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, puh. 044 710 0176 ja katupäällikkö Pekka Kolehmainen, puh. 044 710 0651 tai sähköposti molemmille muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Tarkastuslautakunta keskustelee saadusta selvityksesta sekä merkitsee sen tiedoksi ja palaa asiaan vuotta 2017 koskevassa arviointikertomuksessaan.

Päätös

Merkittiin, että kaupungininsinööri Matti Nousiainen ja katupäällikkö Pekka Kolehmainen saapuivat kokoukseen klo 17.59.

Merkittiin, että jäsen Sari Kyllönen poistui kokouksesta klo 18.29 tämän asian käsittelyn aikana.

Lautakunta merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.

 

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §