Tarkastuslautakunta, kokous 15.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.juntunen@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön  127 §:n mukaan kokouskutsun,​ jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat,​ antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 8.2.2108 sähköisenä kokouslinkkinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Toppinen, ari.toppinen@live.com

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.